ตอนนั้น

ภาษาอังกฤษ


adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then , by then , in those days , during those days
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม
adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then , by then , in those days , during those days
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม