ตอนนั้น

ภาษาอังกฤษ


adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then , by then , in those days , during those days
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม
adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then , by then , in those days , during those days
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม

คำที่มี "ตอนนั้น" ในคำ


ในตอนนั้น adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลานั้น

ในตอนนั้น adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลานั้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top