ตอนท้าย

ภาษาอังกฤษ


n end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนท้าย , ช่วงท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: at the end , towards the end , extreme
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top