ตอนที่

ภาษาอังกฤษ


prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่ , ในระหว่างที่
คำที่เกี่ยวข้อง: while , as
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจมักจะมาถึงตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top