ตอนที่

ภาษาอังกฤษ


prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่ , ในระหว่างที่
คำที่เกี่ยวข้อง: while , as
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจมักจะมาถึงตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้ว