ตอนต้นๆ

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ