ตอนต้นๆ

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top