ตอนต้น

ภาษาอังกฤษ


n first part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนแรก , ช่วงต้น , ระยะต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: beginning part
คำตรงข้าม: ตอนหลัง , ตอนท้าย , ตอนจบ
ตัวอย่างประโยค: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง