ตอนค่ำ

ภาษาอังกฤษ


n dusk
คำอธิบาย: เวลามืดตอนต้นของกลางคืน
ความหมายเหมือนกับ: เวลาค่ำ , ค่ำๆ , ตอนกลางคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: sunset , evening , nightfall , night-time
คำตรงข้าม: ตอนเช้ามืด
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายกลับบ้านตอนค่ำ