ตอนกิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v graft
คำอธิบาย: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: incorporate , join
ตัวอย่างประโยค: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง