ตอนกลางวัน

ภาษาอังกฤษ


n daytime
คำอธิบาย: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: during the day , in day time
คำตรงข้าม: ตอนกลางคืน
ตัวอย่างประโยค: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top