ตอนกลาง

ภาษาอังกฤษ


n middle
ความหมายเหมือนกับ: ใจกลาง , ตรงกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: central , neutral , median
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครยอมเดินเข้าไปตอนกลางของรถเมล์