ตอน

ภาษาอังกฤษ


clas section
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
หน่วยนับ: ตอน
ความหมายเหมือนกับ: ชุด , วรรค , ท่อน , ระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , passage , paragraph , division
ตัวอย่างประโยค: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ
prep period
คำอธิบาย: ระยะเวลาตอนนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เวลา , ช่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: at
ตัวอย่างประโยค: เขานึกได้ว่านัดเพื่อนไว้ที่ร้านพิซซ่าแถวลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น
conj when
คำอธิบาย: ครั้งนั้น, ขณะเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อ
ตัวอย่างประโยค: พ่อกลับมาบ้านตอนฝนตกพอดี
n part
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: portion , section , passage , paragraph
ตัวอย่างประโยค: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า
v castrate
คำอธิบาย: ตัดหรือทำลายอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดลูก
ความหมายเหมือนกับ: ทำหมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: spay
ตัวอย่างประโยค: หลังจากแม่สุนัขออกลูกคอกนี้แล้ว เจ้าของจะพามันไปตอน
v castrate
คำอธิบาย: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกราก
คำที่เกี่ยวข้อง: layer
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังตอนต้นมะม่วงอยู่ในสวน