ตอน

ภาษาอังกฤษ


clas section
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
หน่วยนับ: ตอน
ความหมายเหมือนกับ: ชุด , วรรค , ท่อน , ระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , passage , paragraph , division
ตัวอย่างประโยค: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ
prep period
คำอธิบาย: ระยะเวลาตอนนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เวลา , ช่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: at
ตัวอย่างประโยค: เขานึกได้ว่านัดเพื่อนไว้ที่ร้านพิซซ่าแถวลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น
conj when
คำอธิบาย: ครั้งนั้น, ขณะเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อ
ตัวอย่างประโยค: พ่อกลับมาบ้านตอนฝนตกพอดี
n part
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: portion , section , passage , paragraph
ตัวอย่างประโยค: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า
v castrate
คำอธิบาย: ตัดหรือทำลายอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดลูก
ความหมายเหมือนกับ: ทำหมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: spay
ตัวอย่างประโยค: หลังจากแม่สุนัขออกลูกคอกนี้แล้ว เจ้าของจะพามันไปตอน
v castrate
คำอธิบาย: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกราก
คำที่เกี่ยวข้อง: layer
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังตอนต้นมะม่วงอยู่ในสวน

คำที่มี "ตอน" ในคำ


ตอนสำคัญ n climax
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง

ตอนหลัง adv afterwards
คำอธิบาย: ภายหลังจากเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง , ต่อมา , หลังจากนั้น
ตัวอย่างประโยค: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว

ตอนเหนือ n northern part
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเหนือ
คำตรงข้าม: ตอนใต้ , ภาคใต้
ตัวอย่างประโยค: ชาวทามังที่อยู่ทางตอนเหนือมีหลักยึดตามคัมภีร์ทางศาสนา

ตอนเย็น n evening
คำอธิบาย: เวลาใกล้ค่ำ
คำตรงข้าม: ตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค: ตอนเย็นของทุกวันเขาต้องกลับบ้านมารดน้ำต้นไม้

ตอนค่ำ n dusk
คำอธิบาย: เวลามืดตอนต้นของกลางคืน
ความหมายเหมือนกับ: เวลาค่ำ , ค่ำๆ , ตอนกลางคืน
คำตรงข้าม: ตอนเช้ามืด
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายกลับบ้านตอนค่ำ

ตอนกลาง n middle
ความหมายเหมือนกับ: ใจกลาง , ตรงกลาง
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครยอมเดินเข้าไปตอนกลางของรถเมล์

ตอนกลางคืน n at night
คำอธิบาย: ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนค่ำ
คำตรงข้าม: ตอนกลางวัน
ตัวอย่างประโยค: พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน

ตอนกิ่ง v graft
คำอธิบาย: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง

ตอนจบ n end
คำอธิบาย: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนอวสาน
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ

ตอนเช้า n morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: เวลาเช้า , รุ่งอรุณ , เช้าตรู่ , รุ่งเช้า
คำตรงข้าม: ตอนดึก
ตัวอย่างประโยค: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที

ตอนดึก n late at night
คำอธิบาย: เวลามืดนานแล้ว, เวลาค่ำมากแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: กลางดึก , ดึกดื่น
คำตรงข้าม: ตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลต้องออกมาเดินดูคนไข้ตามเตียงต่างๆ ในตอนดึกเป็นประจำ

ตอนต้น n first part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนแรก , ช่วงต้น , ระยะต้น
คำตรงข้าม: ตอนหลัง , ตอนท้าย , ตอนจบ
ตัวอย่างประโยค: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง

ตอนท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนท้าย , ช่วงท้าย
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี

ตอนที่ prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่ , ในระหว่างที่
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจมักจะมาถึงตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้ว

ตอนเที่ยง n noonday
คำอธิบาย: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
ความหมายเหมือนกับ: ตอนกลางวัน
ตัวอย่างประโยค: ตอนเที่ยงนี้บริษัทแม่จัดประชุมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่โรงแรมแม่น้ำ

ตอนบ่าย n afternoon
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
คำตรงข้าม: ตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี

ตอนกลางวัน n daytime
คำอธิบาย: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
คำตรงข้าม: ตอนกลางคืน
ตัวอย่างประโยค: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน

ตอนนั้น adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม

ตอนนี้ adv now
ความหมายเหมือนกับ: ทันที , ขณะนี้ , เดี๋ยวนี้ , ปัจจุบันนี้ , ช่วงนี้
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว

ตอนปลาย n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย , ข้างท้าย
ตัวอย่างประโยค: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

ตอนแรก adv at first
คำอธิบาย: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท

ตอนสาย adv late in the morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนสายๆ
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด

ตอนนั้น adv at that time
คำอธิบาย: ณ เวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะนั้น , ในเวลานั้น
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม

ตอนนี้ adv now
ความหมายเหมือนกับ: ทันที , ขณะนี้ , เดี๋ยวนี้ , ปัจจุบันนี้ , ช่วงนี้
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว

ตอนปลาย n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย , ข้างท้าย
ตัวอย่างประโยค: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

ตอนแรก adv at first
คำอธิบาย: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท

ตอนสาย adv late in the morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนสายๆ
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด

ตอนหลัง n (the) rear
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ด้านหลัง , ตอนปลาย , ท้าย , หาง , ปลาย
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบนั่งตอนหลังของรถ

ตอนย่อย n indentation
ความหมายเหมือนกับ: ตอน , ข้อความย่อย , บท

ตอนอวสาน n end

ตอนสายๆ adv late in the morning

ตอนสายๆ adv late in the morning

ตอนใต้ n southern part
คำตรงข้าม: ทางเหนือ

ตอนไหน adv any time
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อไหร่

ตอนไหน ques when
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อไหร่ , คราวไหน

ตอนสุดท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: วาระสุดท้าย , ตอนจบ
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น , จุดกำเนิด , แหล่งกำเนิด

ตอนแรกๆ n beginning
ความหมายเหมือนกับ: แรกเริ่ม
คำตรงข้าม: ปลาย

ตอนแรกๆ n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ

ตอนต้นๆ n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ

เครื่องหมายวรรคตอน n punctuation mark
ตัวอย่างประโยค: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย n high school education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมปลาย , ม.ปลาย
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: กำลังคนที่เป็นที่ต้องการทางเศรษฐกิจมักจะตกอยู่ในผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

มัธยมตอนต้น n junior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมตอนปลาย , มัธยมปลาย , ม.ปลาย
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น

มัธยมตอนปลาย n senior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมปลาย , ม.ปลาย
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม.ต้น , มัธยมต้น , มัธยมตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย

วรรคตอน n space
ตัวอย่างประโยค: ศิลาจารึกตัวจริงเขาเขียนติดกันหมด ไม่มีเว้นวรรคตอน

ขั้นตอนวิธี n algorithm
คำอธิบาย: ลำดับขั้นตอนก่อนหลังของกระบวนการนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ลำดับวิธี
ตัวอย่างประโยค: พ่อครัวให้ความสำคัญกับรายละเอียดของขั้นตอนวิธีต่างๆ มาก

ขั้นตอน n step
คำอธิบาย: รายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการที่เป็นลำดับเรียงกันไป
หน่วยนับ: ขั้น
ตัวอย่างประโยค: วิธีทำขนมแบบไทยๆ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยหาคนทำยากขึ้นทุกวัน

ขาดตอน v discontinue
คำอธิบาย: เกิดการหยุดชะงักกลางคันทำให้ไม่ปะติดปะต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก , หยุด , ขาดช่วง
คำตรงข้าม: ดำเนินต่อไป , ต่อเนื่องกันไป
ตัวอย่างประโยค: เป็นเพราะไฟดับ หนังก็เลยขาดตอนไป

โปรตอน n proton
คำอธิบาย: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสแห่งอะตอมของธาตุทุกชนิด
หน่วยนับ: อนุภาค
ตัวอย่างประโยค: ภายในอะตอมจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนแตกต่างกัน

ตัดตอน v extract
คำอธิบาย: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ยกมาบางส่วน , ตัดมาบางส่วน , แบ่งมาบางส่วน , เลือกมาบางส่วน
ตัวอย่างประโยค: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย

การตอน n castration
ความหมายเหมือนกับ: การทำหมัน
ตัวอย่างประโยค: การตอนสุนัขทำให้จำนวนสุนัขจรจัดลดลงได้

การตอน n graft
ความหมายเหมือนกับ: การต่อตา , การทาบกิ่ง , การต่อกิ่ง , การติดตา
ตัวอย่างประโยค: การตอนกิ่งต้นไม้จะต้องทำอย่างเบามือมิฉะนั้นเนื้อเยื่อต่างๆ ของต้นไม้อาจขาดได้

การตัดตอน n extractability
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน

ไก่ตอน n capon
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนหมูย่างเป็ดย่างไก่ตอนอะไรต่อมิอะไรทุกอย่าง

เขตอนุรักษ์ป่าไม้ n concession area

เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า n sanctuary

มัธยมศึกษาตอนต้น n secondary education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในตอนนั้น adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลานั้น

ในตอนแรก adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในระยะแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย

เป็นตอน adv occasionally
ความหมายเหมือนกับ: เป็นช่วง , เป็นช่วงๆ

เป็นตอน adv intermittently
ความหมายเหมือนกับ: เป็นช่วงๆ , เป็นตอนๆ

เป็นตอน adv intermittently
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตอน , เป็นช่วงๆ

อินเดียตอนกลาง n Central Indian

ในตอนนั้น adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลานั้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top