ตอด

ภาษาอังกฤษ


v reproach
คำอธิบาย: อาการพูดว่าเหน็บแนม
ความหมายเหมือนกับ: เหน็บแนม , พูดถากถาง
คำที่เกี่ยวข้อง: satirize , ridicule , dress someone down , mock , blame , rebuke
ตัวอย่างประโยค: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส
v nibble
คำอธิบาย: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
ความหมายเหมือนกับ: ฮุบ
คำที่เกี่ยวข้อง: snap , bite
ตัวอย่างประโยค: ปลากำลังตอดเหยื่อ
n Croton tiglium Linn.
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มชนิด Croton tiglium Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae เมล็ดเป็นพิษ
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอด , ต้นสลอด
ตัวอย่างประโยค: ต้นตอดเป็นต้นที่หายาก ไม่ค่อยมีใครนิยมปลูก