ตองกราย

ภาษาอังกฤษ


n Spotted featherback
ความหมายเหมือนกับ: หางแพน
คำที่เกี่ยวข้อง: Notopterus chitala