ตอกย้ำ

ภาษาอังกฤษ


v emphasize
คำอธิบาย: การกระทำซ้ำๆ เน้นย้ำให้มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: เน้น , ย้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: stress
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเขาตอกย้ำความรู้สึกรังเกียจของสายสมร