ตอกตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , กดตรา , ตีตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: affix a seal , stamp