ตอกกลับ

ภาษาอังกฤษ


v retort
คำอธิบาย: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: โต้กลับ , ตอบโต้ , สวนกลับ , สวนตอบ , ย้อนกลับ , ย้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: reply , react , repose , answer back
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง