ตอก

ภาษาอังกฤษ


n thin bamboo-stripes
คำอธิบาย: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: เส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo strips
ตัวอย่างประโยค: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว
v hammer
คำอธิบาย: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: ตี
คำที่เกี่ยวข้อง: nail , pound , drive , knock
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา
v prod (a cow)
คำอธิบาย: เร่งให้วัวควายวิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: spur (a horse)
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง
n a kind of knife
คำอธิบาย: ชื่อมีดชนิดหนึ่งปลายแหลมคล้ายมีดเหน็บแต่ สั้นกว่า ด้ามยาวและงอน
หน่วยนับ: เล่ม

คำที่มี "ตอก" ในคำ


ตอกกลับ v retort
คำอธิบาย: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: โต้กลับ , ตอบโต้ , สวนกลับ , สวนตอบ , ย้อนกลับ , ย้อน
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง

ตอกย้ำ v emphasize
คำอธิบาย: การกระทำซ้ำๆ เน้นย้ำให้มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: เน้น , ย้ำ
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเขาตอกย้ำความรู้สึกรังเกียจของสายสมร

ตอกหน้า v refute
คำอธิบาย: ว่าใส่หน้าหรือว่าต่อหน้าให้เจ็บใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกหน้าเธอกลางที่ประชุมทำให้เธอรู้สึกอายมาก

ตอกตรา v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , กดตรา , ตีตรา

ข้าวตอก n popped rice
คำอธิบาย: ข้าวเปลือกที่เอามาคั่วให้แตกเป็นดอกบาน
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ใหญ่โปรยข้าวตอกและดอกไม้ลงบนเตียงตามประเพณี

มีดตอก n bamboo-splitting knife
คำอธิบาย: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน

มีดตอก n bamboo-splitting knife
คำอธิบาย: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน

สิ้นไร้ไม้ตอก adj indigent
คำอธิบาย: ที่ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว
ความหมายเหมือนกับ: ยากไร้ , อับจน , ลำบากยากแค้น
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไปเสียแล้ว ได้โปรดสงสารผมเถิด

สิ้นไร้ไม้ตอก v impoverish
คำอธิบาย: ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว
ความหมายเหมือนกับ: ยากไร้ , อับจน , ลำบากยากแค้น
ตัวอย่างประโยค: เขาสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขนาดต้องเก็บของเก่าขายกิน

การตอก n hammering
ความหมายเหมือนกับ: การทุบ , การตี , การเคาะ , การตี
ตัวอย่างประโยค: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว

การตอกย้ำ n emphasis
ตัวอย่างประโยค: การตอกย้ำในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกหมดกำลังใจ

การตอกกลับ n retort
ความหมายเหมือนกับ: การโต้ตอบ , การแก้แค้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top