ตอก

ภาษาอังกฤษ


n thin bamboo-stripes
คำอธิบาย: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: เส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo strips
ตัวอย่างประโยค: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว
v hammer
คำอธิบาย: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: ตี
คำที่เกี่ยวข้อง: nail , pound , drive , knock
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา
v prod (a cow)
คำอธิบาย: เร่งให้วัวควายวิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: spur (a horse)
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง
n a kind of knife
คำอธิบาย: ชื่อมีดชนิดหนึ่งปลายแหลมคล้ายมีดเหน็บแต่ สั้นกว่า ด้ามยาวและงอน
หน่วยนับ: เล่ม