ตวาดไล่

ภาษาอังกฤษ


v chase
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ , ร้องไล่ , ไล่ส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: oust , drive , eject or expel , chase away , drive away
คำตรงข้าม: ร้องเรียก , เรียก