ตวาด

ภาษาอังกฤษ


v yell
คำอธิบาย: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: ตะคอก , ขู่ , แผดเสียง , ตะเพิด , ดุ , เอ็ด , คำราม , ขึ้นเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , bellow , shout , bluster , threaten
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น