ตวัด

ภาษาอังกฤษ


v whip
คำอธิบาย: วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, โอบรัดเข้ามาโดยเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ม้วน
คำที่เกี่ยวข้อง: lash , jerk , throw , swing , flick
ตัวอย่างประโยค: เขาตวัดคันเบ็ดขึ้นอย่างแรงเมื่อปลาใหญ่งับเหยื่อเข้าไปในปาก