ตลึง

ภาษาอังกฤษ


v be surprised
ความหมายเหมือนกับ: อัศจรรย์ใจ , ชื่นชอบ , แปลกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be impressed , be amazed , be astonished , wonder