ตลาดโลก

ภาษาอังกฤษ


n world market
คำอธิบาย: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: global market
ตัวอย่างประโยค: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น