ตลาดแผงลอย

ภาษาอังกฤษ


n market stall
คำอธิบาย: ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ