ตลาดเสรี

ภาษาอังกฤษ


n free market
คำอธิบาย: ตลาดที่มีการซื้อขายกันอย่างอิสระผู้ค้าและผู้ขายมีสิทธิในการซื้อขายเต็มที่ไม่มีการผูกขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: open market
ตัวอย่างประโยค: ระบบทุนนิยมเชื่อว่าการแข่งขันกันในตลาดเสรีช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจแข็งแรงและมั่นคงได้