ตลาดเงินตรา

ภาษาอังกฤษ


n money market
คำที่เกี่ยวข้อง: currency market