ตลาดสด

ภาษาอังกฤษ


n fresh-food market
คำอธิบาย: ตลาดที่ซื้อขายของสด
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vegetable market
ตัวอย่างประโยค: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน