ตลาดน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n floating market
คำอธิบาย: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตลาดท้องน้ำ
ตัวอย่างประโยค: คนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำต้องไปแต่เช้ามืดเพราะมีของต่างๆ ขายมากมาย