ตลาดนัดแรงงาน

ภาษาอังกฤษ


n labour market
คำอธิบาย: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top