ตลาดนัด

ภาษาอังกฤษ


n market fair
คำอธิบาย: ที่ชุมนุมซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: สิบปีมาแล้วที่สนามหลวงเคยเป็นตลาดนัด ผู้คนจะแวะเวียนไปดูสัตว์น้ำ สัตว์บก ไม้ผล และไม้ดอกสวยงาม

คำที่มี "ตลาดนัด" ในคำ


ตลาดนัดแรงงาน n labour market
คำอธิบาย: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top