ตลาด

ภาษาอังกฤษ


n market
คำอธิบาย: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bazaar , market place , mart
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด