ตลับ

ภาษาอังกฤษ


n cassette
คำอธิบาย: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด
หน่วยนับ: ตลับ, ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: small box , case
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด
n name of a species mollusk
คำอธิบาย: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Meretrix meretrix ในวงศ์ Veneridae เปลือกหนาเป็นมัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในทะเลเขตร้อน
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เรากินหอยตลับผัดพริกสดกันเป็นประจำทุกอาทิตย์