ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ


adv round the clock
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอดวันตลอดคืน
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งวันทั้งคืน
ตัวอย่างประโยค: แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปิดตลอด 24 ชั่วโมง