ตลอดอายุ

ภาษาอังกฤษ


n lifetime
คำที่เกี่ยวข้อง: all one´s life , one´s whole life , during one´s age , during a generation