ตลอดศก

ภาษาอังกฤษ


adv always
คำอธิบาย: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดปีตลอดชาติ , ทั้งปีทั้งชาติ , ทั้งปี , ซ้ำๆ ซากๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: all the time
ตัวอย่างประโยค: เขามาสายตลอดศก