ตลอดวันตลอดคืน

ภาษาอังกฤษ


adv all day and all night
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุด
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งวันทั้งคืน , ชั่ววันชั่วคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: round the clock
ตัวอย่างประโยค: การละเล่นและการแสดงจะจัดให้มีตลอดวันตลอดคืน