ตลอดรอดฝั่ง

ภาษาอังกฤษ


adv tide over
คำอธิบาย: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
คำที่เกี่ยวข้อง: pull through , through obstacles , through the end , safe and sound , thoroughly clear
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน
v tide
คำอธิบาย: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
คำที่เกี่ยวข้อง: struggle
ตัวอย่างประโยค: เราจะตลอดรอดฝั่งไปไม่ได้หากคุณไม่ช่วยเรา