ตลอดปีตลอดชาติ

ภาษาอังกฤษ


adv always
คำอธิบาย: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำซาก , ตลอดศก , ทั้งปีทั้งชาติ , ทั้งปี , ซ้ำๆ ซากๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: all the time
ตัวอย่างประโยค: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ