ตลอดทาง

ภาษาอังกฤษ


adv all the way
คำที่เกี่ยวข้อง: along the road
ตัวอย่างประโยค: บนบันไดทางขึ้นเขามีน้ำเซาะระหว่างหินซึ่งไหลจากที่สูงผ่านลงมาตลอดทาง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top