ตลอดทาง

ภาษาอังกฤษ


adv all the way
คำที่เกี่ยวข้อง: along the road
ตัวอย่างประโยค: บนบันไดทางขึ้นเขามีน้ำเซาะระหว่างหินซึ่งไหลจากที่สูงผ่านลงมาตลอดทาง