ตลอดชีวิต

ภาษาอังกฤษ


n lifetime
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วชีวิต , ตลอดชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: all one´s life , one´s whole life
ตัวอย่างประโยค: ตลอดชีวิตของเขา เขาได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มหลายต่อหลายกลุ่ม
adv throughout one´s life
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วชีวิต , ตลอดชีพ
ตัวอย่างประโยค: เพลงเก่าๆ ของครูโบราณมีตั้งมากมาย เรียนตลอดชีวิตก็ยังไม่จบ