ตลอดชีพ

ภาษาอังกฤษ


adv lifelong
คำอธิบาย: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: through one´s life , in one´s whole life , all one´s life
ตัวอย่างประโยค: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ