ตลอดกาล

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , นิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกับชั่วกัลป์ , ชั่วกัลปวสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: everlasting , eternity , perpetually , endlessly , eternally
ตัวอย่างประโยค: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top