ตลอด

ภาษาอังกฤษ


adv thoroughly
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก
ความหมายเหมือนกับ: ไม่หยุด , ไม่เว้น
ตัวอย่างประโยค: คนที่นั่งทำงานอยู่ตลอดจะมีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลัง และแขน
prep through
คำอธิบาย: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทั่ว , ทั้งหมด , ทั้งสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: all over , throughout , everywhere
ตัวอย่างประโยค: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน