ตลบนก

ภาษาอังกฤษ


v cast over a bird
คำอธิบาย: ดักจับนกโดยการขึงตาข่ายดักไว้
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันตลบนกตอนสายวันนี้