ตลกฝืด

ภาษาอังกฤษ


v be not funny
คำอธิบาย: พยามทำตลก แต่ไม่ขัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ตลก , ไม่สนุก , จืดชืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be not amusing
ตัวอย่างประโยค: ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ