ตลกบาตร

ภาษาอังกฤษ


n cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl
คำอธิบาย: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ความหมายเหมือนกับ: ถลกบาตร
ตัวอย่างประโยค: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่