ตลกบริโภค

ภาษาอังกฤษ


v be a joke for eating
คำอธิบาย: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน
ความหมายเหมือนกับ: หลอกกิน
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ