ตลกคะนอง

ภาษาอังกฤษ


adv crack jokes
คำอธิบาย: แสดงอาการที่พูดหรือทำให้ผู้อื่นขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: wild comical , mettlesome joke , savage joke
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนพูดจาตลกคะนองตามใจชอบ