ตลก

ภาษาอังกฤษ


adv ridiculously
คำอธิบาย: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
ความหมายเหมือนกับ: น่าขัน , น่าขำ , น่าหัวเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: absurdly
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ
v fun
คำอธิบาย: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ความหมายเหมือนกับ: ขบขัน , ขำขัน , โปกฮา
คำที่เกี่ยวข้อง: joke , jest , ridicule , amuse , jeer , mock , sneer , taunt
คำตรงข้าม: เศร้า
ตัวอย่างประโยค: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี
n joker
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: comedian , comedienne , funnyman , clown , jester , buffoon
ตัวอย่างประโยค: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง
adj farcical
คำอธิบาย: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ความหมายเหมือนกับ: น่าขัน , น่าขำ , น่าหัวเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: comical , amusing , funny
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน