ตฤณมัย

ภาษาอังกฤษ


n turf
คำอธิบาย: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: สนามหญ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sod
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย