ตร.

ภาษาอังกฤษ


n policeman
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจ

คำที่มี "ตร." ในคำ


ตร.ว. clas square yard
ความหมายเหมือนกับ: ตารางวาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top