ตร.

ภาษาอังกฤษ


n policeman
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจ