ตรู่

ภาษาอังกฤษ


adj very early
คำอธิบาย: เวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า, เวลาสางๆ ที่แสงเงินแสงทองขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เวลาสาง , ยามฟ้าสาง , ยามเช้ามืด
คำที่เกี่ยวข้อง: morning
ตัวอย่างประโยค: แม่ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวัน